مرکز مبارزه با تبعیض

تبعیض چیست؟

تبعیض در این بحث به معنای تفرقه افراد-تحقیر-و عدم تساوی حقوق افراد و گروه های گوناگون به علل سن-نقض عضو-جنسیت یا ملیت آنان می باشد.

پس از حادثه 11 سپتمبر در ایالات متحده-دایماً از افزایش تبعیض و رفتار خصمانه علیع ایرانیان و ایرانی-آمریکای ها در محیط های عمومی و خصوصی آگاه و در جریان می شود.

گزارش حاکی است:

1)بازجوی ایرانی-آمریکای ها و افراد اهل خاور میانه م مسلمان توست اف بی ای یا پلیس فدرال آمریکا.

2)بازرسی و تفتیش اف بی ای بر اساس ملیت و فعالیت های فرهنگی. ملی. یا دینی حال و یا گذاشته

3)لغوتاییدیه امنیت یا رد تاییدیه در صورت داشتن اصالت ایرانی.

4)اخراج-اذیت و ازار-نا برابری-تحقیر-و انواع تبعیض در محیط کار یا خصوصی بر علیه ایرانیان و ایرانی الاصل

5)اخراج ایرانیان از ایالات متحده بخاطر کوچیکترین نقص یا تخلف.

نایاک از همه ای کسانی در جامعه ایرانی در ایالات متحده که احساس می کند مورد تبعیض-تحقیر-و رفتار نابرابر قائل شدند-خواهشمند است که از منابع ذیل شده در پایین صحفه برای آگاه سازی در پیوند به حق و حقوق شان- همیاری و مشارکت با دقت بررسی کند و بیآموزند و با افراد متخصص تماس بگیرید.

نایاک با سازمان های گوناگون مدنی هم کاری می کند تا برای ایرانیان و ایرانی-آمریکای ها  کمک و آگاه سازی و اطلاع رسانی نسبت به حق و حقوقشان در ایالات متحده کند.

تبعیض در محیط کار

بر اساس گزارش ها که به نایاک داده شده-

اغلب نوع تبعیض و رفتار نا برابر در جامعه ایرانیان در ایلات متحده در اداره و محیط کار صورت می گیرد.

بخاطر این دلیل است که نایاک منابع در ارتباط با مبارزه علیه تبعیض در اختیار مردم قرار داده تا با هم گامی در سوی از میان بردن تبعیض،نا برابری و عدم تساوی علیه جامعه ایرانی-آمریکای برداریم و ایرانیان در آمریکا دنیای کار بدون نا برابرای و تبعیض داشته باشند.

تبعیض کی و کجا اعمال می شود و چگونه میتوان آنرا نمایان ساخت؟

ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ از راه های گوناگون ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﻭﻃﺒﯿﻌتاً ﺩﺭک و تشخیس آن هم به همین نسبت از هم جدا و منفاوت است. درک تبعیض بستگی با برداشت های فردی و مرزهای درونی و احساس آدم ها دارد. بخاطر این تشخیص انواع تبیعض کمی دشوار است بعلاوه معمولا مخالفت نمی شود و گاهی به نظر می رسد که این انواع تبعیض در جامعه آمریکا زیاد پیش نمیآد. مثال های بارز تبعیض علیه ایرانیان در آمریکا وجود دارد اما معمولا اکثرتبعیض به صورت غیر علنی و پنهان اعمال می شود. اخراج بدون دلیل منطقی،خوشنت لفظی و زشتگوی، ارجیحت دادن به افراد سفید پوست در هنگام استخدام،خوشنت روانی، مشارکت ندادن فردی در تصمیم گیری های مشترک، ندادن اطلاعات در باره امکانات ادامه تحصیلات و نمونه های فراوان دگر.

باوجود انواع و ابعاد تبعیض رایج ترین نوع تبعیض در آیالت متحده را با هم مرور کنیم.

1) تبعیض در رابطه ﺑﺎ ﻧﮋﺍﺩ، ﺭﻧﮓ پوست وملیت

پیش داوری ها  و قضاوت ها نادرست و اعمال تبعیض و نابرابری و عدم تساوی در جامعه. گروه های مشخص تنها به دلایلی مانند ملیت یا رنگ پوست یا فرهنگ و غیره پیشاپیش مورد تبعیض قرار می گیرد و از کحیط کار اخراج می شوند یا کنار گذارنده می شوند. برای نمونه، کارفرمایان این تصمیم خود را در پیوند با مصالح شرکت توجیه وعلان می کند که با این عمل خواسته های مشتریان شرکت را برآورده می کنند. طرد و تپذیرفتن توانایی های افراد به دلیل ملیت- رنگ پوست-نزاد و غیره توسط اجتماع نه تنها آنها را از نظر روحی متزلزل می کند بعلاوه باعث می شود به دلیل ترس از آینده-شرایط حقیر و ناچیز تحمل کنند.

اگر بخاطر ملیت خود مورد تبعیض قائل شدی لطفا به این لینک کلیک کنید.

http://www.eeoc.gov/laws/types/nationalorigin.cfm

2)تبعیض در راباطه با مذهب و دین

تبعیض بر طبق دین یا مذهب برای نمونه، زمانی است افراد یا گروه های که از قدرت و نفوظ اجتماعی کمتری برخوردار می باشند و از برابری یکسان با سایر افراد با گروه های دگر بهره بر نیستند. دشوارها و مشکلات اجتماعی که بیشتر بر اساس پیش داوری ها و قضاوت ها و اخلاقیات حاکم بر جامعه بوجود میآیند، معمولا بر این افراد و گروه ها نسبت داده می شود. این گروه ها نقش “گوسفند سیاه” جامعه را به عهده دارند، این پیشداوریها به آنجا می آنجمد که افراد متعلق به این گروه نه به عنوان فرد بلکه صرفا به صورت بخش از گروه دیده می شود و شخصیت فردی آنان نادیده گرفته می شود. به طور خلاصه، تبعیض دین یا مذهب زمانی است افراد یا گروه ها به دلیل باورهای دینی، مذهبی و اخلاقی مورد تبعیض و رفتار نا برابر و خصمانه و اتهام و بر چسب زدن می شوند.

اگر بخاطر دین یا مذهب خود مورد تبعیض قائل شدی لطفا به این لینک کلیک کنید.

http://www.eeoc.gov/laws/types/religion.cfm

 3)تبعیض بخاطر نقض عوض یا نابرابری کلی در محیط کار

یکی از مثال های در پیوند به تبعیض علیه کسانی که نقض عضو دارند و انواع تبعیض های دگر در محیت کار زمانی است که اکثریت یک گروه، فردی از هر نوع اقلیتی علنی یا غیر مستقیم را محروم و جلو گیری از مشاکرت می کنند و یا مثلا زمانی یک گروه در محیط کار یا خصوصی متحد می شوند علیه یک اقلیت و یک نفر و بدین وسیله از جمع کنار می گذارند یا اخراج می کنند. یک نمونه دیگری از تبعیض در محیت کار ﻋﺪﻡ برابری ﺷﺎﻧﺲ در محیط ﻛﺎﺭ است و ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ محیط کارشناس ارتقاء به درجات بالاتر برابری وجود ندارد. در سال های اخیر ما شاهد رشد پایمال شدن حق و حقوق ایرانیان و مهاجرین دیگری در آمریکا هستیم و گاهی این گروه ها از امکاناتی که بتوانند قابلیت های خودشان مانند تحصیلات را به بازار عرضه کنند، محروم و جلو گیری می شوند. برای نمونه،  ﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ گروه اکثریت ﺭﺍ ﺑﺮ اقلیت ها ﺍﺭﺟﺤﻴﺖ می دهند بر طبق ﭘﻴﺸﺪﺍﻭﺭیهای ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ نژاد، رنگ پوست، ملیت، ﺟﻨﺴﻴﺖ، دین یا مذهب ﻭ غیره استخدام. نپذیرفتن و نادیدی گرفتن ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ جامعه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺣﯽ آشفته می کند ﺑﻠﻜﻪ باعث ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ هراس ﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﺮﺍﻳﻂ خرده  ﻭ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ تحمل کنند.

اگر بخاطر نقض عوض یا هر نوع تبعیض دیگری در محیط قائل شدید لطفا به این لینک کلیک کنید.

http://www.eeoc.gov/laws/types/equalcompensation.cfm

اگر مورد تبعیض در محیط کار، اتحیادیه کارگری، و واسطه استخدامی در هنگام درخواست کاری یا مصاحبه بخاطر ملیت،نژاد، جنسیت، دین یا مذهب،سن یا نقض عضوو بعلاوه اگر شما بخاطر رد درخواست عمل غیر قانونی توسط کافرمایتان اخراج شوید، شما از لحاز قانونی حق و حمایت این را دارید که رسما شکایت کنید.

حقوق خودتان بشناسید در هنگام مواجهه با مجریان قانون در ایالات متحده (به زبان فارسی)

http://www.aclu.org/files/kyr/kyr_farsi.pdf

 برای شکایت رسمس به اینجا کلیک کنید.

http://www.eeoc.gov/employees/howtofile.cfm

با مسول دولتی متصدی برای مبارزه با تبعیض در محلتان اینج کلیک کنید.

http://www.eeoc.gov/field/index.cfm

وزارت دادگستری ایالات متحده

http://www.justice.gov/crt/about/osc/

تبعیض های دیگر

رفتار و برخورد خصومت آمیز

در صورتی که مورد رفتار و برخورد خصومت آمیز شوید این سه اقدام را جدا انجام دهید:

به اداره پلیس محلتان تماس بگیرید و رسما شکایت کنید.

با نایاک تماس بگیرید و یا از طریق مکالمه تلفنی، ایمیل یا فکس به ما گزارش دهید. شماره تماس: 6187-518-202

شماره فکس: 5507-518-202

با شبکه خبری محلی تان تماس بگیرید و گزارش دهید. برای اینکه اطلاعات شبکه خبری محل تان پیدا کنید اینجا کلیک کنید.

http://capwiz.com/niacouncil/dbq/media/

برای اطلاعات بیشتر به این وبسایت ها مراجعه کنید:

DOJ Civil RightsFBI Civil Rights DepartmentNLSCAStopViolence.com. ACLU

برای اصلاعات علیه تبعیض مهاجرین و مسافران بی این وب سایت ها مراجعه کنید:

 (به زبان فارسی)http://www.aclu.org/files/kyr/kyr_farsi.pdf

 Amnesty USA, National Immigration Law, National Legal Sanctuary for Community Advancement, US Department of Justice– Civil Rights, Know Your Rights , Know Your Rights (Persian).

 

برای مبارزه و جلوگیری از اتهامام، تهین،تهمت به این وبسایت ها کلیک کنید:

 

وکلای ایرانی و آمریکای

سازمان

توضیه

کانون وکلای ایرانی در آمریکآ Allows users to search for Iranian-American lawyers.  IABA is dedicated to protecting and furthering the interests, and promoting the advancement, of the Iranian-American community at large and the community of Iranian-American attorneys in particular.
Martindale.com Allows users to search for lawyers using different criteria, including the ability to speak Persian/Farsi.
National Legal Sanctuary for Community Advancement The National Legal Sanctuary for Community Advancement (NLSCA) looks to secure human rights for Middle Easterners, Muslims, and South Asians by advocating unity through diversity with (1) legal defense of civil rights; (2) responsible media coverage and depiction; (3) proactive collaboration with governmental and non-governmental institutions; and (4) fostering education and community outreach.
The American Immigration Lawyers Association (AILA) National association of immigration lawyers established to promote justice, advocate for fair and reasonable immigration law and policy, advance the quality of immigration and nationality law and practice, and enhance the professional development of its members.