مرکز تخت جمشید

Persepolis top

اهمیت الواح تخت جمشید

یکی از اولیت های مهم نایاک پاسداری الواح تخت جمشید در ایالات متحده است. تخت جمشید یکی از پایتخت های نامدارکه در دوران امپراتوری هخمامنشیان و زمانداری داریوش، خشایارشا و اردشیر نخست، بنا شده است و به مدت حدود 50 سال، مرکزی برای برگزاری مراسم آییینی و جشن های و بویژه توروز بوده است.بنابرین لوحه های تخت جمشید نشانه ای از میراث کهن و ارزنده ما ایرانیان است و امروز بسیاری از موزه ها و دانشگاهای آمریکای در آن مجموعه ای از آثار با ارزش و کمیاب تخت جمشید آثار دیگر ایران  را به معرض نمایش می گذارند یا نگه داری می شود. اما  متسافانه در این چند سال اخیر وکلای آمریکای پی حراج و فروش آثار باستانی ایرانی بودند که در پیوند حکمی دادگاهی است که شاکیان آن تلاش نمودند اشیا باستانی ایران را از آثارخانه ها و موسسه مطالعات ضبط کنند و به فروش برسانند تا غرامت  صدمات وارده از سو دولت ایران را پرداخت کنند. آثار باستانی وآثار دیگری از ایران مورد خطر قرار گرفته و برای اثبات حفظ و پاسداری اشیا تاریخی ایران نایاک در حال حاضر با کنگره هم کاری می کنند که برخی قوانین ایالات متحده را اصلاح شود در جهت تامین جدی پاسداری و حفظ آثار ایران در موسسه های مطالعات و موزه ها.

جامعه ایرانی-آمریکای باید جدا باید هم کاری کنند که مطمئن بسازیم در آینده این آثار غیر قابل جاگزین ازتمدن بشریت در معرض خطر نیافتد.

Persepolis Tablets

داستان ازكجا آغاز شد؟

جریان پرونده ضبط و فروش آثار و اشیاء تخت جمشید در موسسه های مطالعات و موزه ها آمریکای به عنوان غرامت به خوانواده شاکیان چند حمله در اسرائیل ادامه دارد. تعدادی از خانواده‌های قربانيان حمله انتحاری سال ۱۹۹۷ در اسرائيل در دادخواستی از دادگاهی در ایالات متحده در خواست کردن آثار باستانی ايرانی در موزه شيکاگو را ضبط کرده و از آن برای پرداخت غرامت معادل حدود ۴۰۰ ميليون دلار به آنها سپرده شود. این عتیقه  “کتيبه هاي گلي” دوره امپراطوری هخامنشي بودند. این آثار در زیر زمین های تخت جمشید در سال ١٣٥٥ برای ترمیم و بازسازی در اختیار بخش باستان شناسی دانشگاه شیکاگو قرار گرفته بودند. با وجودی اینکه دادگاه بدوی به نفع خانواده قربانیان رای داده و حکم صادر کرد اما شاکیان بدلیل عدم حضور ایران نتوانستند غرامت ۴۰۰ دلار را از ایران کسب کنند. این منجر شد دادگاه دستور دهدفهرست منابعی شاکیان را می خواهند از طریق آنها غرامت پرداخت شود به دادگاه منتقل کنند. شاکيان پرونده اموال و دارايی‌های آثار باستانی ايران بویژه سه الواح تخت جمشید که به طور امانت در اختيار موزه تاريخ طبيعی شيکاگو و انستيتو مطالعات شرقی شيکاگو قرار دارد را معرفی کردند.بعلاوه آثار فراوان دیگری از ایران در موزه هنر های زیبا میشیگان و موزه باستان شناسی کیلسی ،انستیتو هنر دی دیترویت، دانشگاه هاواردو نیز موزه هنر های زیبا بوستون در معرض خطر هستند. بنابرین  وظیفه جامعه ایرانی-آمریکای است که از تمام آثار باستانی ایران در ایالات متحده پاسداری و حفاظت کند.  فرهنگ، میراث، و تاریخ از ان دوبت ها نیستو ز آن مردم است. موزه ها جایگاهی است برای گفت و گو و ارج گذاستن می باشد. علاوه بر این، موزه ها و آثاری که آنجا نگهداری می شود را نباید سایسی کرد و با سیاستآمیخته کنیم. وکلای آمریکای به جای اینکه سراغ میراث و تاریخ مردم ایران بروتد، در عوض میتوانند به خود سراغ دولت تیران بروند برای کسب غرامت.

Persepolis Center - Bottom