مواضع اصولی ما

ایستادن در کنار مردم ایران

برای زمان بسیار درازی ، تمرکز سیاستگزاران ایالات متحده بصورت انحصاری بر تحمیل تحریم‌های گسترده و همه جانبه بر ضرر و زیان مردم ایران بوده است. اما در حقیقت این تحریم‌ها تمایزی میان دولت و مردم ایران قایل نبوده اند. مردم ایران برای چندین دهه تحت فشار دو جانبه زندگی کرده اند. از یک سو از سرکوب‌های دولت ایران رنج برده اند و همواره از سوی دیگر با سختی و دشواری‌های‌ که تحریم‌های ایالات متحده بر آنها تحمیل کرده است به طور مداوم دست و پنجه نرم کرده اند. حتی زمانی که مردم ایران در خیابان ها شجاعانه روبارو حاکمان خود ایستادند و خواستار عدالت و احقاق حق و حقوق شهروندی خود شدند، ایالات متحده تحریم‌های گسترده خود که مانع پیشبرد آزادی بیان، ترویج حقوق بشر، جامعه مدنی و اتصال و پیوستگی ایرانیان به جامعه جهانی بود را پا بر جا نگاه داشت شورای ملی ایرانیان آمریکا، نایاک، پیشتازی و پیشگامی برای درخواست نگرش و رویکرد جدید آمریکا نسبت به ایران را بر عهده دارد، رویکردی که گامی مؤثر در جهت کاهش فشار بر مردم و افزایش آن بر حاکمان خواهد شد. نایاک دائما تلاش می‌‌کند تا محدودیت‌های ایالات متحده را که مانع برقراری ارتباط ایرانیان از طریق اینترنت، علاوه بر این، از میان بردن موانع و محدودیت‌ها دیگر برای سازمان‌های مدافع حقوق بشر، مدنی، و امداد رسانی آمریکای که اجازه فعالیت در ایران را ندارند.به طور جاری نایاک قاطعانه از تحریم هایی که مستقیما بر سرکوب کنندگان حقوق بشر و مردم ایران متمرکز شده حمایت می کند. با حذف محدودیت هایی که مردم بی‌گناه ایران را تحت فشارقرار داده و تشدید تحریم‌ها برعلیه دولت ایران، ایالات متحده یقیناً می تواند در کنار مردم ایران بایستد.

دفاع از حقوق

شورای ملی ایرانیان آمریکا نگرانی شدیدی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز می کند و مصرانه از دولت ایران می خواهد که به حقوق شناخته شده بین المللی برای شهروندان خود احترام بگذارد. به عنوان بزرگترین سازمان مدنی به نمایندگی از مردمان آمریکایی با تبار ایرانی در کشور، نایاک تعهد کرده در ارتباط با سوء استفاده های دولت ایران که بر زیان مردم خود روا می دارد روشنگری نماید.

به عنوان وارث دو فرهنگ بزرگ – باستانی و مدرن – که هر دو ساخته شده بر مبنای فرهنگ حقوق بشر و انسان دوستی است، نایاک جهانی بودن حقوق بشر را تأیید می کند و می ستاید و تلاش تمامی کسانی که می خواهند فرهنگ ایرانی را از استانداردهای شناخته شده بین المللی حقوق بشر که بعنوان مندرج در اظهاریه جهانی حقوق بشرآمده است را جدا کنند, جدا رد می کند.

بی اعتنایی ایران به معاهدات بین المللی که آن را امضاء کرده و همچنین رو به وخامت رفتن وضع فعلی حقوق بشر آن کشور باعث ایجاد مشکلات عمیقی برای آمریکائی های ایرانی تبار و جامعه جهانی شده است. نایاک در کنار مدافعان حقوق بشر در ایران و در سراسر جهان ایستاده است و از دولت ایران می خواهد که به تعهدات بین المللی موجود احترام بگذارد و معاهدات بین المللی حقوق بشر را به تصویب برساند.

نایاک طرفدار گفت و گوی عَلنی و بی پرده میان همه مردم و نهادهایی که در مراقبت از بهبود حقوق بشر در ایران و دیگر نقاط هستند فعالیت می کند است. نایاک از طریق برنامه هایش مردم را به بحث و گفتگو تشویق می کند تا بهترین راه حل را برای پیشرفت حقوق بشر در ایران پیدا کند.

نگاهی طولانی به نمایش در ایران

نایاک به دنبال جهانی است که در آن ایالات متحده وایران دموکراتیک از رابطه ای مسالمت آمیز و دوستانه با یکدیگر لذت ببرند. برای این منظور، نایاک از یک سیاست صبورانه و استراتژی ای که حقوق بشردرآن به عنوان موضوع اصلی و شامل منافع ملی – امنیتی آمریکا و منطقه می باشد پشتیبانی می کند. چنین رویکردی موثرترین راه برای محافضت از امنیت ملی ایالات متحده است و در عین حال موثرترین راه است تا با ایجاد فضایی برای مردم ایران که برای به دست آوردن دموکراسی به مدت یک قرن است تلاش میکنند به اهداف خود نایل آیند.

برای رسیدن به موفقیت، استراتژی آمریکا در مقابل ایران باید از اشتباهات به وجود آماده در عراق به دور باشد. جدیت نداشتن دیپلماسی آمریکا در مقابل عراق، باعث بروز جنگی غیر ضروری وقابل اجتناب در مقابل آن کشور گردید. جامعه جهانی تحریم های یکسره ای را تحمیل کرد که نه تنها در پیشبرد منافع کلیدی خود ناکام ماند بلکه باعث ویرانی جمعیت غیر نظامی، تضعیف جامعه مدنی و استحکام حکومت دیکتاتوری در این کشورگردید. سیاست های سه دهه گذشته در برابر ایران، ایالات متحده را در مسیری مشابه قرار داده است که ادامه آن می تواند برای ایالات متحده مشکل ساز باشد.

نایَک به دنبال راه جدیدی به جلواست، چرا که درگیری نظامی با ایران سبب تضعیف امنیت ملی ایالات متحده، تقویت نیروهای تندرو در ایران و فروریزی شدید طرفداران دموکراسی در آن کشور خواهد شد. این ادعا که پیشرفت منافع ملی – امنیتی ایالات متحده و ترویج حقوق مردم ایران با یکدیگر ناسازگارند تصوری کاملا نادرست است. در عوض نیاک معتقد است که صبر و تحمل، و دیپلماسی آینده می تواند به طور همزمان دستیابی به این دو هدف مهم را امکانپذیر سازد.

حقوق مدنی و مهاجرت

نایاک در جهت ترقی پیشبردهای سیاسی ایالات متحده که به نفع همه آمریکایی ها واز جمله ایرانیهای آمریکایی است با ایجاد ارتباط و مبارزه برعلیه تبعیضات فعالیت میکند. بیش از یک میلیون آمریکایی با تبار ایرانی به بافت های گوناگون این جامعه گره خورده اند. ایرانیهای آمریکایی در میان بالاترین اقشار تحصیل کرده، مرفه و پربار جامعه مهاجرین آمریکا قرار دارند. بر اساس یک مطالعه، ایرانیهایی آمریکایی بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال به اقتصاد ایالات متحده کمک می کنند. به این ترتیب ، سیاست ایالات متحده باید از مشارکت مردم ایران و ایرانی آمریکایی ها استقبال نماید.

نایاک از سیاست های مهاجرتی که دشواری های متقاضیان ویزا را کاهش می دهد پشتیبانی می کند و سیاستهای فعلی ایالات متحده که تنها صدور ویزا با یکبار اجازه ورود را مجاز می داند مورد برسی قرار می دهد. ویزای دانشجوی تنها یک اجازه تک ورود را به ایرانیانی که تحصیل در دانشگاه های آمریکا را در نظر دارند میدهد. این قانون زیانبخش مانع از خروج دانشجویان ایرانی در طول مدت تحصیل، حتی در صورت بروز مشکلات خانوادگی و یا کنفرانس های مطالعاتی از آمریکا می باشد.

متاسفانه برخی در واشنگتن ترجیح می دهند با بهره برداری از مسئله مهاجرت برای خود امتیاز سیاسی کسب کنند، وبجای پیروی از سیاست های هوشمندانه به دنبال ترویج تعصب می باشند. نایاک مبارزه تبعیض ضد ایرانی- آمریکایی، که شامل قانون ناعادلانه رد ویزای ایرانیان و باعث قطع رابطه ایرانیان آمریکایی از خانواده ها و دوستانشان در ایران میشود، را در دست دارد.

حفاظت و پاسداری از میراث

فرهنگ چهار هزاره ساله ایران از غنیترین و پایدارترین فرهنگ ها در جهان به شمار می رود. این فرهنگ برخی از بزرگترین هنرمندان، ادبیات دانان و نویسندگان، و ریاضیدانان تاریخ بشر را در دامان خود پرورش داده است. نایَک، به نمایندگی ازآمریکایی های ایرانی تبار، مفتخر به گرامیداشت، تجلیل، و حفاظت از این میراث در آمریکا می باشد. این شامل اموری از جمله: به رسمیت شناختن نوروز در کنگره، برای اولین بار؛ دفاع همه جانبه برای محافظت از آثار باستانی ایران باستان؛ و آشنایی سیاستگزاران و قانونگذاران با میراث پر افتخار آمریکایهای ایرانی تبار می باشد.

یکی از اولویت های اصلی نایاک حفاظت ازلوح های پور قدمت تخت جمشید است; صنایع باستانی گرانبهایی که بیانگرتاریخ پادشاهان ایران زمین می باشند. لوح های سنگی تخت جمشید بخشی از میراث فرهنگی غنی ایران هستند که باید همچنان در موزه ها و دانشگاه ها به اشتراک گذاشته شوند. متاسفانه، وکلایی که به دنبال دریافت خسارت از دولت ایران بوده، شکایت نامه هایی برعلیه برخی موزه ها و دانشگاه های آمریکا در صدد به دست آوردن و حراج کردن این لوح ها و سایرآثار گرانبهای ایرانیان نظیم کرده اند. نایاک برای حفاظت از لوحهای پرسپولیس هدایت جامعه ایرانیان آمریکا در اقامه دعوی در دادگاه ها ، کنگره و حتی کاخ سفید را بر عهده داشته است. به منظور حفاظت همیشگی از لوحها و سایرآثار ارزشمند ایرانی، نایَک در حال همکاری با کنگره برای تغییر قانون محافظت از آثار فرهنگی در اختیار موزه ها و دانشگاه های آمریکا می باشد تا میراث ایرانیان هیچگاه دوباره مورد حمله قرار نگیرد.